Menu
header photo

Welcome to Công tử Làng Koài 's Website

Work smart, Play smater !

Guestbook
Please add a comment below
 

CHẦU MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÔNG TỬ

Công tử lập trang nhà nầy để có chỗ khi rảnh rỗi viết tào lao với mục đích vui vẻ là chính nhưng cũng có những chuyện nghiêm túc. Bạn ghé thăm trang nhà của Công từ và thấy vui vẻ, đấy là phần thưởng quí đối với Công tử. Bạn ghé qua trang nhà của Công tử và thấy không vui, bạn chỉ đơn giản không cần ghé qua nữa.  Những chuyện tào lao của Công tử có thể hơi hơi bậy bạ. Vì viết những chuyện tào lao nên Công tử cũng có thể nói hơi hơi bậy bạ - chỉ hơi hơi thôi. Tuy nhiên, nếu bạn là cha cố, thầy tu, hay bậc đạo cao đức trọng, xin bạn đừng xem! 

Nếu bạn đang dùng Điện thoại khôn (Smart-phone), xin vầu MENU để đọc trang của Công tử. Cám ơn bạn đã ghé vô thăm trang của Công tử !

Chúc bạn luôn khỏe và vui.